หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

พระชัยวัฒน์สมเด็จธงชัย เนื้อนวโลหะแบบเข้าปูน

พระชัยวัฒน์สมเด็จธงชัย เนื้อนวโลหะแบบเข้าปูน

 

พระชัยวัฒน์สมเด็จธงชัย มหามงคลที่ระลึก สมโภชสุพรรณบัฏ
พิพัฒนายุสมงคล สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
จัดสร้างปี 2563 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

เนื้อนวโลหะแบบเข้าปูน ขนาด 1.5x1 CM
หมายเลขโค้ด 3 หลัก "5XX" (ตอกโค้ดหมายเลขกำกับทุกองค์)

-พิธีเททอง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีเททองหล่อพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ สมเด็จธงชัย เนื้อทองคำ / พระกริ่งสมเด็จธงชัย เนื้อนวโลหะครบสูตรสายวัดไตรมิตร แบบเข้าดินไทยโบราณ และ พระชัยวัฒน์สมเด็จธงชัย เนื้อนวโลหะแบบเข้าปูน ณ ลานหน้าพระมหามณฑปหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยาราม

พิธีพุทธาภิเษก ๕ วาระ

-วาระที่ ๑ พิธีพุทธาภิเษก เจริญพระคาถาชินบัญชร 108 จบ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
-วาระที่ ๒ พิธีพุทธาภิเษก เจริญพระพุทธมนต์พระปริตร ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
-วาระที่ ๓ พิธีพุทธาภิเษก เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
-วาระที่ ๔ พิธีพุทธาภิเษก เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ในวาระ "ดาวเสาร์ (๗)" ย้ายราศี ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม
-วาระที่ ๕ พิธีพุทธามังคลาภิเษกและพิธีสมโภช ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น