หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

เหรียญพระเสาร์ทรงพยัคฆราช รุ่น สมบัติแผ่นดิน ๙

เหรียญพระเสาร์ทรงพยัคฆราช รุ่น สมบัติแผ่นดิน ๙

“เทพพระเสาร์ พระบิดาแห่งแผ่นดิน พ่อพระธรณี เทพเจ้าแห่งสมบัติ และความมั่นคง”

 

พระเสาร์ทรงพยัคฆราช รุ่น สมบัติแผ่นดิน ๙

เนื้อนวโลหะครบสูตร พิชัยสงคราม พิธี ๑๕ ปี โค้ด ตรา ลร

ขนาดเหรียญกว้าง 2.8 CM สูง 4 CM

 

จัดสร้างปี 2566 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

จัดสร้างวาระ ดาวเสาร์โคจรเข้าเรือนราหูคู่มิตร ลาภะดวงชะตาเมือง ในรอบ 30 ปี

รอบที่ 9 แห่งดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์

 

พิธีมหาพุทธาธัมมาสังมาภิเษก เทวามังคลาภิเษก

▪️วาระที่ 1 พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ วาระดาวเสาร์ย้ายราศี รอบที่ 9 กรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดเจ้าอาม วันที่ 1 มีนาคม 2566

▪️วาระที่ 2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ วาระดาวเสาร์ย้ายราศี ภาคใต้ ณ วัดนางพระยา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 4 มีนาคม 2566

▪️วาระที่ 3 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระมหาเถระนั่งปรกอธิษฐานจิต , พระราชวิสุทธิกวี สวดญัตติ ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 5 มีนาคม 2566

▪️วาระที่ 4 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร วาระดาวมฤตยูย้ายราศี ณ บ้านราชสีห์ วันที่ 8 มีนาคม 2566

▪️วาระที่ 5 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม วันที่ 14 มีนาคม 2566

 

พิธีปลุกเสกชนวนมวลสาร นวโลหะครบสูตร

▪️วาระที่ ๑ พิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร ปลุกเสกมวลสาร ณ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

▪️วาระที่ ๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร และบวงสรวงมหาเทพ ครอบประสิทธิ วาระดาวมฤตยูย้อนราศี ณ ลานเทพ วัดเจ้าอาม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

▪️วาระที่ ๓ ร่วมในพิธีมหาพุทธาเทวามังคลาภิเษกพญายมราช วัดเที่ยงพิมลมุข จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

▪️วาระที่ ๔ ร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษก พระผงและเหรียญอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ฯ จ.เพชรบุรี วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

▪️วาระที่ ๕ พิธีเสกชนวนมวลสาร บวงสรวง ณ พระปรางค์สามยอด และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ณ ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

▪️วาระที่ ๖ ร่วมในพิธีสวดภาณวารพุทธาเทวามังคลาภิเษก พระเศรษฐีนวโกฏิ วัดแค จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

▪️วาระที่ ๗ พระเทพรัตนนายก อธิษฐานจิต ณ พระวิหารสะดือเมือง วัดพระธาตุหริภุญชัย ฯ จ.ลำพูน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

▪️วาระที่ ๘ พระครูบาเจ้าเทือง อธิษฐานจิต ณ มณฑปประดิษฐาน พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

▪️วาระที่ ๙ ร่วมในพิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษก พระกริ่งจอมสุรินทร์ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖