เมนูหลัก
 สมาชิก

หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 เทพพระราหูทรงครุฑ 1 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 1 แหวนอสุรินทราหู รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 นรสิงห์ 1 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 1 สุดยอดสีผึ้ง 1 พระกำลังแผ่นดิน 1 ปฏิทินโหร ปี 2565 1 วัตถุมงคลสายวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 1 วัตถุมงคลสายวัดมงคลสวัสดิ์ จ.ชลบุรี 1 บารมีนาคราช ปี 2565 1 แหวนวิรูปักโขนาคราช 1 มหามงคลวัตถุพญานาคราช จัดสร้างโดย พระครูปลัดภุชงค์ , พระมหาสุบิน , รายการทรัพย์แผ่นดิน 1 พระพิฆเนศ 1 ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 1 จตุคามรามเทพ 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 1 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 เหรียญเจ้าสัวอู่ทอง 1 สมเด็จแสนล้าน, สมเด็จแสน 1 พระพุทธชัยมงคล (พระนอน) 1 หลวงปู่ทวด 1 พระลักษมณ์หน้าทอง 1 พระภรตมุนี 1 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 1 พระนเรศวรมหาราช 1 พระเจ้าตากสินมหาราช 1 พระแม่จามเทวี 1 ย่าโม (ท้าวสุรนารี) 1 พระตรีมูรติ 1 วัดแค จ.สุพรรณบุรี 2

พระลักษมณ์หน้าทอง (เนื้อเงิน)

พระลักษมณ์หน้าทอง (เนื้อเงิน)

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

พระลักษณ์หน้าทอง
เมตตามหานิยม มหามงคล มหาเสน่ห์ 
เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดา ครุฑ นาคทั้งหลาย 
มหามงคลเสริมดวงชะตาให้ค้าขายดี โชคลาภร่ำรวย 

เหรียญพระลักษณ์หน้าทอง เนื้อเงิน ขนาด 2 เซนติเมตร

จัดสร้างโดย สถาบันพยากรณ์ศาสตร์
เนื้อทองคำ ๙ องค์ เนื้อเงินรมดำ ๕๙ องค์ 
เนื้อนวโลหะ (ทอง + เงิน) ๒๐๐ องค์ เนื้อนวโลหะ ๙,๙๙๙ องค์

พระลักษณ์หน้าทอง เกิดเมตตามหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดา 

พระลักษมณ์ ตามหลักเทวกำเนิด 
องค์พระอิศวรเจ้า ผู้เป็นมหาเทพ ประธานในสวรรค์ชั้นฟ้า มีพระบัญชาให้พระนารายณ์ไปบังเกิดเป็นองค์พระรามตามคำท้าของนนทุกที่มาบังเกิดเป็นทศกัณฑ์จะได้ต่อสู้โรมรันกันในโลกมนุษย์นั้น องค์พระรามเป็นมนุษย์ธรรมดา องค์พระอิศวรหรือพระศิวะเจ้าจึงได้มีบัญชาให้มหาสังข์มงคลและพระแท่น (พระแท่นที่ประทับของพระศิวะ) ที่ประทับไปบังเกิดเป็นองค์พระลักษมณ์เพื่อช่วยพระรามรบกับทศกัณฑ์ ให้พระแว่นทิพย์หรือพระเวสสุญาณไปบังเกิดเป็นโหราพระยาพิเภก ดังนั้น จึงจัดได้ว่าโหราพระยาพิเภกคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ชาตาอนาคตทั้งหมด มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระลักษมณ์ด้วยประการหนึ่ง คือเป็นภารกิจที่ช่วยองค์พระนารายณ์อวตาร (พระราม) และมหามงคลที่ได้มาเป็นปฐมกำเนิดแห่งองค์พระลักษมณ์คือมหาสังข์มงคล (มหาสังข์ทักษิณาวัตร) ถือเป็นกำลังที่สำคัญ พระแท่นที่ประทับถือว่ามีฤทธิ์ มีอำนาจ มีบารมีขององค์พระศิวะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกัน ประทานพร เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ดวงชาตาชีวิต หรือเกี่ยวข้องวิถีชีวิตของมนุษย์ ก็เกิดจากโหราพระยาภิเภกที่เป็นแว่นทิพย์ของพระศิวะ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้ครอบครองมหาสังข์มงคล มหาสังข์ทักษิณาวัตร ซึ่งมีมูลค่ามาก ทั้งที่เป็นมูลค่าแห่งความศรัทธาหรือความเชื่อ มูลค่าในเชิงตัวเงินหรือราคา และมูลค่าทางประวัติศาสตร์ พระมหาสังข์ขอนนี้ เป็นพระมหาสังข์ของเจ้านายชั้นสูง เชื่อพระวงศ์ชั้นสูง ซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวพันโดยตรงกับพระลักษมณ์ เป็นกำลังของพระลักษมณ์หน้าทองที่ได้จัดสร้างนี้ ซึ่งมีนัยยะของความหมายอันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ์กับพระลักษณ์หน้าทอง มหามงคลวัตถุประวัติศาสตร์ ที่ได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้

กำเนิดพระลักษมณ์หน้าทอง
องค์ความรู้ที่ได้อธิบายขยายความในเบื้องต้น เป็นเหตุที่ผูกเป็นเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดเหรียญพระลักษมณ์หน้าทอง เนื้อนวโลหะ เนื้อเงิน และเนื้อทองคำ ด้วยว่าพระลักษมณ์มีภารกิจช่วยองค์พระรามในการรบกับยักษ์ คือทศกัณฑ์ แน่ละต้องมีฤทธิ์และบารมี พระลักษมณ์มีหลักเทวกำเนิดตามที่ผมได้บอกได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนั้น ฤทธิ์และบารมีขององค์พระลักษมณ์ อันเกิดจากพระศิวะ พระมหาสังข์ พระแท่นที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ ย่อมเป็นมหามงคลที่จะคุ้มครองท่านทั้งหลายที่มีภารกิจในชีวิตคือ กรรม หรือหน้าที่ในชีวิตต้องกระทำ ทั้งเรื่องการเรียน การงาน การเงิน ความรัก และครอบครัวที่ต้องดำเนินไป หลักฐานความมั่นคงของชีวิตจะต้องมี นี่คือภารกิจของคุณทุกๆคนเหมือนกัน 

องค์พระลักษมณ์จะเป็นองค์ประกอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกประการหนึ่ง ในนามเหรียญพระลักษมณ์หน้าทอง เป็นมงคลวัตถุที่มีพรของเทพเทวา และความศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ เพื่อจะประสิทธิช่วยให้ภารกิจต่างๆของคุณทุกๆคนนั้นสำเร็จลุล่วง ดั่งเช่นภารกิจขององค์พระราม ที่ทำสงครามกับทศกัณฐ์ชิงนางสีดา จนประสบความสำเร็จสมปรารถนาในที่สุด ดุจกาลก่อน

พระลักษมณ์ เคยมีเหตุเภทภัยต้องหอกโมกขศักดิ์ ก็รอดพ้นภัยพิบัตินั้นมาได้ พระลักษมณ์ไม่มีเหตุต้องวุ่นวายอันใดนอกจากภารกิจที่ต้องช่วย พระลักษมณ์ไม่มีเหตุต้องวุ่นวายใจอันใด นอกจากภารกิจที่ต้องช่วยองค์พระราม เพราะพระลักษมณ์ไม่มีเหตุความวุ่นวายอันใด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกียวิสัยที่เป็นเรื่องของชู้สาว ดังนั้นพระลักษมณ์หน้าทองที่จัดสร้างนี้ ไม่ได้มีความหมายถึงการที่ใครมีไว้ครอบครองแล้ว ก่อให้เกิดมหาเสน่ห์ เป็นที่ลุ่มหลงแห่งอิสตรีหรือบุรุษเพศที่จะเข้ามายังผู้ที่ครอบครองเหรียญพระลักษมณ์หน้าทองนี้ แต่มีความหมายถึงภารกิจต่างๆ ที่จะสำเร็จเสร็จสิ้น จะได้รับความเมตตาจากมนุษย์และเทพยดา นาคี นาคา ครุฑทุกหมู่เหล่า และเป็นกำลังสำคัญเกื้อกูลให้ภารกิจทั้งหลายในชีวิตสำเร็จลุล่วง ภารกิจทั้งหลายนั้นคือหน้าที่การเรียน การงาน การหาทรัพย์ การที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต นี่คือความหมายต้องเป็นอย่างนี้ และหากเราต้องไป ณ ที่ใดแห่งใดในโลกนี้ก็ตามที ขอให้มีแต่คนต้อนรับ มีแต่คนเมตตา มีแต่คนช่วยเหลือ

ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์ เทพฤทธิ์แห่งพระลักษมณ์หน้าทอง
เรื่องราวของชนวนมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ สร้างพระกริ่งเพื่อถวายวัดมาหลายรุ่น ถ้านับรวมระยะเวลา ๔ – ๕ ปี ที่สร้างพระกริ่งมา ใช้ทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินรวมแล้ว ๑๐ ล้านบาท ไม่เคยจัดสร้างเพื่อขายหรือจำหน่าย แต่เป็นการสร้างเพื่อทำบุญโดยแท้ เนื้อทองชนวนที่เหลือ ถือว่าเป็นชนวนโลหะที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์และศรัทธา นำมาเป็นชนวนหลักในการสร้างพระลักษมณ์หน้าทองในครั้งนี้

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ นำคนสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ประดิษฐานทุกทิศของประเทศไทยรวม ๑๐ องค์ มีทองคำ เงิน ทองแดงอยู่มากมายเป้นทองชนวน เฉพาะทองคำก็หลายร้อยบาท แล้วยังมีแผ่นทองแดงอธิษฐานของประชาชนอีกนับหลายหมื่นแผ่น แรงอธิษฐานสถิตอยู่นั้นมากมาย เนื้อทองชนวนที่เหลือ ก็นำมารวมร่วมสร้างพระลักษมณ์หน้าทองนี้

ในปี ๒๕๕๔ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ นำประชาชนสร้างเทพพระราหูทรงครุฑ ๔ ภาค ประชาชนไปร่วมพิธีเป็นหมื่นๆคนในทุกครั้ง ครั้งยิ่งใหญ่คือที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร คนไปร่วมพิธีเป็นแสนคน แรงอธิษฐาน แรงศรัทธา การเขียนแผ่นทองอธิษฐานที่มีคำจารึก คำอธิษฐานอยู่มากมาย เอามาร่วมสร้างพระลักษมณ์หน้าทองนี้เช่นกัน

แผ่นยันต์จารของครูบาอาจารย์ในทุกทิศ ที่คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ ๒๒ นำโดย พลเอกเสถียร เพิ่มทองอิน พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พลเอกพลางกูร กล้าหาญ เรียนเชิญผมไปเป็นฝ่ายพิธีกรรมบวงสรวงปวงเทพยดาทุกทิศในประเทศไทย โดยมีพิธีที่วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา , วัดโพธิ์ชัย (วัดหลวงพ่อพระใส) จังหวัดหนองคาย , วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชนวนของครูบาอาจารย์นับเป็นพันรูป ตลอดจนเกจิอาจารย์โด่งดังที่สุดในแผ่นดินในยุคสมัยที่คณะนายทหารจะกราบนิมนต์ได้มาทั้งหมด ชนวนที่ได้ผ่านในพิธีดังกล่าวทั้งหมดได้เอามาร่วมสร้างพระลักษมณ์หน้าทองนี้

รวมถึงชนวนที่เกิดจากคณะนักแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ครูอี๊ด สุประวัติ ปัทมสูตร ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้กำกับ เพื่อเฉลิมฉลองมงคล ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมเขียน ร่วมอธิษฐาน ในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคณะนักแสดง ดารา ผู้เกี่ยวข้องเขียนแผ่นทองอธิษฐาน อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ นำไปหลอมหล่อเพื่อสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวร ส่วนหนึ่งเอาทองชนวนมาร่วมพิธี และยังมีการพิธีอีกมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งชนวนจากคุณศรีชัย เสาวภาคภูษิต ซึ่งเป็นผู้สร้างพระทำบุญมาตลอดชีวิต อยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นศิษย์ของหลวงปู่เปรื้องวัดลาดยาว เป็นศิษย์หลวงพ่อเดช วัดสังข์ มอบชนวนให้ คุณลุงสมร รัชนธรรม นายช่างผู้หล่อพระกริ่งมาเกิน ๔๐ ปี เป็นพระกริ่งดังๆ ในแผ่นดินทั้งนั้น เช่น กริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ , กริ่งเป๊งย้ง หลวงปู่โต๊ะ , กริ่งอรหัง หลวงปู่แหวน ฯนฯ ลุงสมรได้มอบชนวนมวลสารนับเป็นหลายพันรุ่นให้ อ.ลักษณ์ ก็นำมารวมเป็นชนวนสร้างพระลักษมณ์หน้าทองในครั้งนี้

พระลักษมณ์หน้าทอง วิธีการบูชา การอธิษฐานเพื่อให้เกิดสิริมงคล เป็นมหามงคล มหานิยม มหาเสน่ห์ 
เกิดโชคลาภ เงินตรา บารมี เป็นที่รักแก่มนุษย์ เทพยดา ครุฑ นาคทั้งหลาย
เมื่อคุณได้เหรียญพระลักษมณ์หน้าทองแล้ว อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้มอบทองคำเปลวไว้ด้วย หาวิธีการไม่ว่าจะเอาหัวหอมแดงมาทาบริเวณหน้าพระลักษมณ์ (เคล็ดลับของหัวหอมคือ นามที่เป็นมงคลว่า หอม นั่นเอง) แล้วเอาทองคำเปลวทีละนิด ค่อยๆปิดด้วยความระมัดระวังให้ครบ เฉพาะในส่วนหน้าหรือพระพักตร์ของท่าน รวมถึงให้อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาในขณะที่ปิดทองด้วยตัวของคุณเอง ส่วนคุณที่ปิดทองไม่เป็น จะไปจ้างร้านให้เขาปิดทองก็ได้ แล้วเอามาอธิษฐานด้วยตัวเองอีกครั้งว่า 

“ขอเหรียญพระลักษมณ์หน้าทองที่ข้าพเจ้าได้ปิดทองเองนี้ หรือได้มอบหมายให้นายช่างไปปิดทอง จงเป็นมหามงคลคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ด้วยเทอญ

การบูชาอธิษฐานขอพร
ให้คุณเตรียมเทียน ๑๐ เล่มเป็นเทียนสีขาว หรือสีเขียว ดอกไม้ ๙ สี ดอกอะไรก็ได้ที่เป็นดอกไม้มงคล หาให้ครบ ๙ สี กระทงใส่ข้าวสารเจ้า ๙ เมล็ด กระทงใส่ข้าวเหนียว ๙ เมล็ด อย่าให้เมล็ดข้าวนั้นแตกหักชำรุดเป็นอันขาด มิฉะนั้นชีวิตจะไม่สมบูรณ์ โบราณว่าตาจะบอดด้วย หาที่สมบูรณ์ แต่หลังจากที่บูชาแล้วจะเป็นอย่างไรคนละเรื่องนะครับ ให้เอาทั้งหมดทั้งมวลนี้มาใส่พานรวมกัน เทียนไม่ต้องจุด แล้วอธิษฐานว่า 

“ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ขอบูชาอันเชิญพระลักษมณ์หน้าทอง จงสถิตในเหรียญ / รูปเคารพและสถิตพิทักษ์รักษาตัวข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อข้าพเจ้าอ่านพระคาถาอันเชิญ ขอคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ผูกพระคาถานี้ ตลอดจนองค์มหาสังข์มหามงคล พระแท่นมหามงคล ที่องค์พระศิวะมหาเจ้า ผู้เป็นปฐมกำเนิดแห่งองค์พระลักษมณ์นี้ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้บูชา หรืออธิษฐาน ขอท่านประสิทธิประสาทพรแก่ข้าพเจ้า ให้เป็นที่รักที่เมตตาแก่มนุษย์ เทพยดา ครุฑ นาคทั้งหลาย มีเสน่ห์ ทำการอันใดที่จะให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย เทอญ 

ให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวดพระคาถาว่า

โอม พระแลงเป็นแสงพระลักษมณ์ พระฤๅษีจับปาก พระลักษมณ์จับหน้า จับตาสวาหะ (แล้วก็เป่าที่เหรียญ โอม ... เพี้ยง) ขอบารมีของพระลักษมณ์หน้าทองนี้ ตลอดจนอำนาจเทวานุภาพแห่งองค์มหาสังข์มงคล พระแท่นมหามงคลแห่งองค์พระมหาศิวะเทพเจ้า ตลอดจนบารมีของพระเถราจารย์ทุกรูปที่ได้อธิษฐานจิต จารเลขยันต์ ตลอดจนมหายันต์มงคลทั้งหมดทั้งมวล ตลอดจนชนวนมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงเป็นเครื่องสถิตคุ้มกายข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย เทอญ

พิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษก
นำชนวนมวลสารหล่อเหรียญพระลักษมณ์หน้าทอง ร่วมพิธีประวัติศาสตร์ 
เบญจพุทธปาฏิหาริย์ สธ. รุ่นพระเทพรักษา
- พิธี ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- พิธี ณ วัดโพธิ์ชัย (วัดหลวงพ่อพระใส) จังหวัดหนองคาย วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
- พิธี ณ วัดบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔
- พิธี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
- พิธี ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
- พิธี ณ วัดลอยเคราะห์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕
- พิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
- พิธี ณ วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

และผ่านพิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษกครั้งประัวัติศาสตร์ ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 
ในพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีพุทธาเทวามังคลาภิเษก 
มีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตเป็นจำนวนมาก โดยมี
๑. พระธรรมรัตนดิลก (หลวงพ่อเชิด) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพ
๒. พระราชนันทมุนี (หลวงพ่อสำรวย) วัดละหาร จ.นนทบุรี
๓. พระราชปัญญาโสภณ (หลวงพ่อเพชร) วัดสระเกศ กรุงเทพ
๔. พระครูสุวรรณสีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน จ.อยุธยา
๕. พระครูพิศาลจริยารม (มหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
๖. พระครูปทุมวรกิจ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี
๗. พระครูวิมลจันโทภาส (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทุบรี

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น