หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น เสาร์ ๕ มหาเศรษฐี (ฐานปิดทองแท้)

พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น เสาร์ ๕ มหาเศรษฐี (ฐานปิดทองแท้)

fjrigjwwe9r1ShopProduct:ShopProduct_FullDetail

พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ เสาร์ ๕ มหาเศรษฐี (มหามงคลในรอบ 100 ปี)
เนื้อสัมฤทธิ์ ผสมนวโลหะ ฐานปิดทองแท้ 
จัดสร้างปี 2553 
โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 

อกโค้ดใต้ฐาน ล , เลขไทย  ลอยองค์ สูง 3 CM
สร้างจำนวน 10,000 องค์  นำฐานปิดทองแท้ จำนวน 80 องค์


พิธีพุทธาเทวาภิเษก พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
พิธีพุทธาภิเษก วัดไตรมิตร และ วัดสระเกศ

- วาระที่ ๑ พิธีเสาร์ ๕ ภาคเช้า ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓

- วาระที่ ๒ พิธีเสาร์ ๕ ภาคบ่าย ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓


โครงการสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ได้จัดสร้างด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ด้วยพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นศิลปะคู่แผ่นดิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนายช่างพิทักษ์ เฉลิมเล่า และชนวนมวลสารเกิดจากพระกริ่งชุดต่างๆที่ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้เคยสร้างถวายพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร) และพระคุณเจ้าอีกหลายรูป เช่น พระกริ่งเจ้าฟ้า , พระกริ่งมาฆบูชาบารมี , พระกริ่งอู่ทอง , พระกริ่งขุนแผน , พระกริ่งบูชาครู , พระกริ่งดวงชะตาครูบาเทือง , พระกริ่งพระราชปัญญาโมลี , พระกริ่งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ , พระกริ่งอสุรินทราหู 

 

ชนวนพระกริ่งที่คุณลุงสมร รัชชนะธรรม นายช่าง ได้สะสมไว้ เช่น พระกริ่งเป๊งย้ง หลวงปู่โต๊ะ , พระกริ่งอรหัง หลวงปู่แหวน , พระกริ่งอโยธยา หลวงปู่เทียม วัดกษัตรา , พระกริ่งหลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง , พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพ่อคูณ , พระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ โดยเฉพาะ ชนวนพระกริ่งสายวัดสุทัศน์ , วัดบวรนิเวศน์ และ วัดเทพสิรินทร์ นับเป็นชนวนมวลสารมากที่สุด ในเนื้อชนวนมวลสาร ๔๐๐ กิโลกรัม ที่นำมาสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิของขวัญ มีเนื้อพระกริ่ง มีเนื้อของชนวนมวลสารอันเกิดจากประชาชนอธิษฐาน และมีทองคำหนัก ๒๐๐ บาท จัดเป็นมหามงคลวัตถุประวัติศาสตร์ในฤกษ์เสาร์ ๕ มหามงคลมหาเศรษฐี ที่ต้องจารึกเอาไว้ ณ ที่นี้


ทองชนวนนวโลหะเหลือจากการประกอบพิธี ๔ วาระ น้ำหนัก ๔๐๐ กิโลกรัม 
นำสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิของขวัญ

วาระที่ ๑ พิธีวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ ทองคำ ๙๙ บาท
วาระที่ ๒ พิธีเททอง สมเด็จพระพุฒาจารย์ ทองคำ ๑๔๐ บาท
วาระที่ ๓ พิธีเททอง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ทองคำ ๓๙ บาท
วาระที่ ๔ พิธีเททอง พระครูไพศาลชัยกิจ ทองคำ ๙๙ บาท 


ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์มากที่สุด พิธีอันเป็นมหามงคลที่ประชาชนมาร่วมพิธีมากที่สุดในวันเสาร์ ๕ มีการจัดพิธีอย่างนี้ในหลายวัดทั่วประเทศ แต่ประชาชนมาร่วมพิธีมากที่สุด เห็นจะเป็นพิธีพุทธาเทวาภิเษกพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ที่วัดสระเกศ และวัดไตรมิตร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 

ท่านที่ได้ครอบครองพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ แล้วจะต้องมีชีวิตประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไม่งอมืองอเท้า แล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้ารูปหล่อ เหรียญ หรือลอยองค์พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิที่มีไว้บูชา เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดความสำเร็จอย่างอัศจรรย์


มหามงคลพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 

บูชาสักการะ ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ และมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่านในสมัยพระพุทธกาล


มหาเศรษฐีนวโกฏิ คือมหาเศรษฐีเก้าทาน (นว แปลว่า เก้า) ในสมัยพุทธกาล (สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่) มหาเศรษฐีในอินเดียมีเป็นร้อยเป็นพันคน แต่เท่าที่นับได้จากหลักฐานทางพระพุทธศาสนา เชน พระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกา มีเพียงมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนี้เท่านั้นที่เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ เป็นผู้อุปัฏฐากอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้แก่ ท่านธนันชัยเศรษฐี ท่านยัสสะเศรษฐี ท่านสุมานะเศรษฐี ท่านชะฏิกัสสะเศรษฐี ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี ท่านเมนฑะกัสสะเศรษฐี ท่านโชติกะเศรษฐี ท่านสุมังคะกัสสะเศรษฐี และท่านวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นบุรุษ ๘ สตรี ๑ ที่มีความตั้งใจจริงจนเป็นเอตทัคคะในการทำบุญ เป็นประธานแห่งบุญค้ำจุนพระศาสนา ดังนั้นการระลึกนึกถึงคุณของมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนี้ โดยการยึดเอาแนวทางปฏิบัติ หรือปฏิปทา อันมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของท่าน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ก็จะเป็นพลังอันบริสุทธิ์ที่สื่อไปถึงท่านผู้มีบารมีในอดีตทั้งเก้าท่าน มาถึงเราทั้งหลาย หากเราทำบุญ ได้อนุโมทนา อันเป็นสิ่งที่ทั้งเก้าท่านพึงชอบ พึงปรารถนามาตั้งแต่อดีตกาล แม้ว่าเวลาผ่านไป ท่านจะหมดอายุขัยไปแล้ว แต่ดวงจิตดวงวิญญาณของท่านยังอยู่ ท่านจะรับรู้ได้ เมื่อเราได้บูชาได้อธิษฐาน ได้เปล่งวาจาขอพร ได้ปฏิบัติในการบุญต่อพระพุทธศาสนา ท่านก็จะประทานให้ด้วยความเมตตา เป็นที่มาแห่งการก่อกำเนิด “พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ”


พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ตามตำนานเล่าขานกันว่าเปี่ยมไปด้วยอิทธิคุณแรงกล้าทางด้านมหาโชค มหาลาภ และโภคสมบัติ ผู้ใดได้สักการบูชาตามตำราแล้ว ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวย รุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐี เพิ่มพูนบารมี ทรัพย์สินเนืองนอง ดุจเดียวกับมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระก้าวหน้า เป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าจำนวน ๙ ท่าน ทั้งหมดเป็นมหาเศรษฐีใจบุญจากเมืองต่าง ๆ และกำเนิดในสมัยพุทธกาล มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างแรงกล้า

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่านที่มาจากเมืองต่าง ๆ ในชมพูทวีป เช่น

๑. ท่านยสะเศรษฐี เป็นสาวกรูปแรกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะเป็นฆราวาส เป็นเศรษฐีจากเมืองพาราณสี แคว้นกาสี และออกบวชในปีเดียวกับปัญจวัคคีย์

๒. ท่านชฏิลเศรษฐี เศรษฐีผู้บริจาคทองคำสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ได้ออกบวกและสำเร็จเป็นพระอรหันต์

๓. ท่านสุมังคละเศรษฐี เศรษฐีเมืองราชคฤห์ ได้ออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์

๔. ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐี เศรษฐีเมืองสาวัตถี เมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในชั้นสวรรค์ชั้นดุสิต

๕. ท่านโชติกะเศรษฐี เศรษฐีกรุงพาราณสี ฟังธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะเป็นฆราวาส

๖. ท่านสุมนะเศรษฐี เศรษฐีเมืองราชคฤห์ ได้ออกบวชและบรรลุโสดาปัตติผล

๗. ท่านเมณฑกะเศรษฐี เศรษฐีเมืองภัททิยะนคร ได้ออกบวชและบรรลุโสดาปัตติผล

๘. ท่านธนัญชัยเศรษฐี เศรษฐีเมืองภัททิยะนคร แคว้นอังคะ เป็นบุตรของเมณฑกะเศรษฐี และเป็นบิดาของนางวิสาขา

๙. นางวิสาขา เศรษฐีเมืองภัททิยะ เป็นธิดาของธนัญชัยเศรษฐี

มหาเศรษฐีนวโกฏิ คือพุทธอุปัฏฐาก

"พุทธอุปัฏฐาก" หมายถึง ผู้คอยดูแลปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส

มหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่าน คือพุทธอุปัฏฐากที่ได้บรรลุธรรมแตกต่างกันไป เช่น ท่านยสะเศรษฐี และท่านโชติกะเศรษฐี ฟังธรรมแล้วได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส, ท่านชฏิลเศรษฐี และ ท่านสุมังคละเศรษฐี ออกบวชแล้วจึงค่อยบรรลุอรหัตผล, ท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐี เมื่อสิ้นอายุขัยได้ไปเกิดเป็นเทวดาในดุสิตเทวโลก, ท่านสุมนะเศรษฐี และ ท่านเมณฑกะเศรษฐี ได้ออกบวชแล้วจึงบรรลุโสดาปัตติผล ฯลฯ


คาถาบูชาพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา

นะวะเสฏฐี มะหาปุญญา ยะสะเสฏฐี จะ อาทิโก

สิริโก เมณฑะโก จาปิ ชะฏิโล จะ สุมังคะโล

อะนาถะปิณฑิโก นาโถ วิสาขา อัคคะสาวิกา

สุมะโน โชติโก อัคโค ธะนัญชะโย จะ ทายะโก

เตสัง ปุญญานุภาเวนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เต ภะวันตุ เม ฯ

*** (ข้อมูลโดย อ.ลักษณ์ ราชสีห์ โหรฟันธง)

 เปรียบเทียบ