หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ

จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

พระผง เพ้นท์สี ด้านหลังเหรียญ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ขนาด 5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 20,000.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

พระผง เพ้นท์สี ด้านหลังเหรียญ ดวง 12 ราศี สุริยัน-จันทรา จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 20,000.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

พระผง ด้านหลังเหรียญ ยันต์ดาวมหาจักร ขนาด 5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ด้านหลังเหรียญ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ขนาด 5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 3,999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ด้านหลังเหรียญ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ด้านหลังเหรียญ ยันต์ดวงตราราชาโชค ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ชุบทองพ่นทราย ด้านหลังเหรียญ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ชุบทองพ่นทราย ด้านหลังเหรียญ ยันต์เทวดานพเคราะห์ ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ชุบทองพ่นทราย ด้านหลังเหรียญ ยันต์ดวงตราเกษตร ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ชุบทองพ่นทราย ด้านหลังเหรียญ ยันต์ดวงตรามหาอุจ ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ชุบทองพ่นทราย ด้านหลังเหรียญ ยันต์ดาวมหาจักร ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อเงิน ด้านหลังเหรียญ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ขนาด 1 CM (เม็ดกระดุม) จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ
จตุคามรามเทพ รุ่น สัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ

เนื้อทองแดง ด้านหลังเหรียญ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ขนาด 1 CM (เม็ดกระดุม) จัดสร้างปี 2550 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 500.00  บาท