หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

วิรูปักโข

องค์นาคราชมหาลาภ
องค์นาคราชมหาลาภ

เนื้อทองจังโก๋ ขนาดฐาน 2 CM , สูง 3.5 CM จัดสร้างปี 2558 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 2,999.00  บาท
วิรูปักโขศรีสุทธนาคราช รุ่น มหาเศรษฐี ๖๐
วิรูปักโขศรีสุทธนาคราช รุ่น มหาเศรษฐี ๖๐

เนื้อเงินรมดำซาติน โค้ดยุโรป ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2560 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 4,000.00  บาท
วิรูปักโขศรีสุทธนาคราช รุ่น มหาเศรษฐี ๖๐
วิรูปักโขศรีสุทธนาคราช รุ่น มหาเศรษฐี ๖๐

เนื้อชุบทอง โค้ดยุโรป ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2560 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 999.00  บาท
วิรูปักโขศรีสุทธนาคราช รุ่น มหาเศรษฐี ๖๐
วิรูปักโขศรีสุทธนาคราช รุ่น มหาเศรษฐี ๖๐

เนื้อทองแดง ขนาด 2.5 CM จัดสร้างปี 2560 โดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 500.00  บาท
พญาวิรูปักโข ทรงหยดน้ำ รุ่น สมบัติพญานาคราช
พญาวิรูปักโข ทรงหยดน้ำ รุ่น สมบัติพญานาคราช

เลี่ยมกรอบชุบทอง ขนาดรวมกรอบ กว้าง 2.5 CM สูง 5 CM

 1,500.00  บาท
พญาวิรูปักโข ทรงหยดน้ำ รุ่นสมบัติพญานาคราช
พญาวิรูปักโข ทรงหยดน้ำ รุ่นสมบัติพญานาคราช

เลี่ยมกรอบชุบเงิน ขนาดรวมกรอบ กว้าง 2.5 CM สูง 5 CM

 1,500.00  บาท
พญาวิรูปักโข ทรงหยดน้ำ รุ่น สมบัติพญานาคราช
พญาวิรูปักโข ทรงหยดน้ำ รุ่น สมบัติพญานาคราช

เลี่ยมกรอบชุบนาก ขนาดรวมกรอบ กว้าง 2.5 CM สูง 5 CM

 1,500.00  บาท