หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ลอยองค์

บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ รุ่นพลังจิตพิชิตโรค
บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ รุ่นพลังจิตพิชิตโรค

เนื้อนวโลหะ ลอยองค์ ขนาด 2.5 CM ทำพิธีปลุกเสกและชนวนมวลสารโดย อ.ลักษณ์ โหราธิบดี

 5,000.00  บาท
บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ (หน้าแก่)
บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ (หน้าแก่)

เนื้อเงิน ลอยองค์ ขนาด 3 CM จัดสร้างถวายวัดลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 โดย อ.ลักษณ์ ราชสีห์

 2,499.00  บาท
บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ (หน้าหนุ่ม)
บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ (หน้าหนุ่ม)

เนื้อเงิน ลอยองค์ ขนาด 3 CM จัดสร้างถวายวัดลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 โดย อ.ลักษณ์ ราชสีห์

 2,499.00  บาท