หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 2 มหาเทพ-มหาเทวี 5 เทพพระราหูทรงครุฑ 4 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 2 บารมีนาคราช ปี 2567 6 สุดยอดสีผึ้ง 3 แหวนมหามงคล 3 บูรพกษัตริย์-กษัตรี และวีรสตรี 3 ท้าวจตุโลกบาล 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3 พระสมเด็จ-พระเครื่อง-พระเกจิ-บรมฤๅษี (พระภรตมุนี) 5 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 2 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 วัตถุมงคลสายอื่น ๆ 9
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก
PRADEE108 Online Store >>คลิ๊ก

พระคาถาหัวใจพระราหู

 

พระคาถาหัวใจพระราหู

 
เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา
สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา
สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ

เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา
สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา
สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ
 
 
คำอธิษฐาน
 
ด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัย ข้าแต่พระอสุรินทราหู ขอโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้า(ชื่อ - นามสกุล) บังเกิดลาภยศ เกียรติ สรรเสริญ สุข ชื่อเสียง เงิยตรา บารมี เป็นที่รักที่เมตตา แก่มนุษย์และเทพยดา สมณะชีพราหมณ์และนักปราชญ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้พ้นจากภยันอันตราย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ทุกภิกขภัย วาตภัย แผ่นดินไหว สึนามิ พ้นจากคุณไสย อวิชชา ยาพิษ มนต์ดำ มนุษย์กักขฬะ อมนุษย์ ขอบารมีของเทพพระราหูทรงครุฑ จงคุ้มครองพิทักษ์ข้าพเจ้า
 
ขอบุญที่ได้ร่วมสร้างเทพพระราหูทรงครุฑ เพื่อประดิษฐาน ๔ ทิศ จงเป็นกำลังบุญให้เทพพระราหูทรงครุฑ รักษา ขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าสร้างข้ามชาติข้ามภพ และทุกครั้งที่ประกอบการบุญสร้างกุศลทุกครั้งทุกวาระ จงสำเร็จเป็นกำลังบุญแก่เทพพระราหูและเทพบริวาร จงเป็นกำลังคุ้มครองประเทศชาติ พระพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ และตัวข้าพเจ้า ใครกราบไหว้สักการะ ขอพรครั้งใด พรนั้นๆจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าผู้ร่วมสร้างด้วยทุกประการ 
 
ขอความเป็นมงคลทั้งหมดทั้งมวล จงเป็นพลวัตรปัจจัย เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ด้วยเทอญ ... สาธุ สาธุ สาธุ
 
 
 

ประวัติเทวกำเนิด เทพพระราหูทรงครุฑ

ตามหลักเทวกำเนิด คำภีร์เฉลิมไตรภพเทพพระราหู เกิดจากองค์พระศิวะมหาเทพให้นำเอาหัวผีโขมด ๑๒ หัว หรือ ๑๒ ตนมาป่นให้เป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีสำริด (สีทองแดง) ประพรมด้วยน้ำอัมฤทธิ์ บังเกิดเป็นเทวราชนามว่าเทพพระราหู มีครุฑเป็นพาหนะ ดั่งที่ได้เห็นในตำนานการก่อกำเนิดเทพพระราหู นักปราชญ์ได้มีปฏิมากรรม รูปหล่อพระราหูทรงครุฑ เช่นที่วังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่นำมาให้ประชาชนได้สรงน้ำเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา หรือภาพเทพพระราหูทรงครุฑของพระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรฯ ตลอดจนภาพเทพพระราหูทรงครุฑของสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ก็ตามที ก็มีปรากฏให้เห็นว่ามีเทพพระราหูทรงครุฑอยู่จริง

การก่อกำเนิดแห่งเทพพระราหู ถือว่าเป็นอมตะแห่งมหาเทพ ท่านเป็นมหาอุปราชใหญ่แห่งท้าวกุเวรรุราช คือมหาเทพในชั้นจาตุมหาราชิกา และมีฤทธิ์บารมีมากยิ่งขึ้น เมื่อได้ร่วมกวนน้ำอัมฤทธิ์ที่เกษียรสมุทร แล้วมีสิทธิ์ในการดื่มกินน้ำอัมฤทธิ์ดุจเดียวกับเทวเทพ ท่านจึงเป็นเทพอสูรที่มีฤทธิ์ บารมีเป็นอมตะ และมีฤทธิ์จากองค์พระนารายณ์เจ้าว่า มีฤทธิ์ บารมี ประทานพรคนดี ย่ำยีคนชั่ว” ตลอดจน ครุฑ” องค์พระนารายณ์เจ้าก็โปรดพระราชทานให้เป็นครุฑที่เป็นเทพพาหนะของเทพพระราหู จึงเป็นฤทธิ์บารมีที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นมหามงคลแก่เทพพระองค์หนึ่งที่สาธุชนในโลกนี้ได้รู้จัก

องค์เทพพระราหูนั้นมีอยู่ในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะจะเห็นว่าเทพพระราหูจะอยู่สถิตย์หน้าบันพระอุโบสถ ประตูเทวสถาน หรือพุทธสถาน ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง ทางทิศเหนือ ก็จะมีเทพพระราหูอยู่ด้านบนเจดีย์ ,นครวัด นครธม ก็มีภาพเทพพระราหูอยู่แทบทุกหนแห่ง ,ยิ่งมหาเจดีย์บุโรพุทโธ จะมีเทพพระราหูอยู่ตามซุ้มประตูอันศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าเทพองค์นี้มีฤทธิ์ที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาช้านาน

 ดังนั้นเป็นที่แน่นอนว่า เทพพระราหูเป็นเทพผู้ทรงครุฑ มีฤทธิ์ มีเดช บารมี ส่งผลให้ผู้ครอบครอง ผู้บูชา ผู้ร่วมบุญร่วมสร้าง ตลอดจนได้ประกาศเกียรติคุณท่าน จะเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศ มีเดช อำนาจ บารมี เป็นที่รักแก่มนุษย์ เทพยดา ตลอดจนสมณะชีพราหมณ์และนักปราชญ์ ราชบัณฑิตทั้งหลาย จะทำให้เกิดโชคลาภ ทรัพย์สิน เงินทอง พ้นโพยภัย พ้นจากภยันอันตรายต่างๆ เช่น ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ทุกภิกขภัย ภัยที่เกิดจากอมนุษย์ มนุษย์กักขะทั้งหลาย ทำอันตรายใดๆ มิได้

 

พุทธคุณ เทวคุณ เทพพระราหูทรงครุฑ

นมหามงคลสมัยแห่งเทพพระราหูย้ายราศีในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม บรรดาโหรานุโหรต่างรู้ว่า “ราหู” ได้ตำแหน่งเป็น “มหาอุจจ์” ใน “ราศีพิจิก” แล้วเทพพระราหูมีตำแหน่งเป็นมหาอุจจ์ในราศีพิจิกนั้น ถือว่าเป็นตำแหน่งที่โดดเด่น ตำแหน่งที่เป็นมงคล ตำแหน่งที่เข้มแข็ง จะใช้เวลาอีก ๑๘ ปีข้างหน้า ราหูจึงจะได้ตำแหน่งดังกล่าวนี้ บางคนก็คงจะละสังขาร ล้มหายตายจากไปแล้ว

เพราะฉะนั้นมงคลที่มีโอกาสที่จะได้สร้าง หากท่านได้ร่วมสร้าง เขียนแผ่นทองทำบุญ ร่วมพิธีอันเป็นมงคล สร้างพระราหูครบทั้ง ๔ ภาค เป็นมหามงคลต่อตัวท่านยิ่งนัก เป็นเครื่องประจักษ์เทพเทวานิมิตประสิทธิ์ประสาทพระพรตลอดกาลตลอดไป เพราะท่านย่อมอธิษฐานว่า “ทองคำนี้ เงินนี้ แผ่นทองแดงนี้ ข้าพเจ้าถวายเป็นเทวตาบูชา ใครมากราบไหว้สิ่งที่ข้าพเจ้าสร้าง เป็นมงคลวัตถุเทพพระราหูทรงครุฑนี้ มหามงคลและบุญฤทธิ์จงเกิดขึ้น พรแห่งเทพพระราหูทรงครุฑจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลตลอดไป” ย่อมเป็นสัจจะวาจา

ราหูเป็นอุปราชของท้าวกุเวร เจ้าแห่งทรัพย์ องค์ไฉ่ซิงเอี้ยะ ย่อมประทานโชคลาภ เงินตรา บารมี พ้นจากอมนุษย์ ภูตผีปีศาจ ภัยทางธรรมชาติ สึนามิ แผ่นดินไหว พ้นจากภัยอันเกิดจากมนุษย์ ยาพิษ การใส่ร้าย อวิชชา

มหามงคลวัตถุในการพิธีร่วมบุญร่วมสร้างเทพพระราหูทรงครุฑ ประดิษฐาน ๔ ภาคในครั้งนี้ และใครได้มีมงคลวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ เนื้อทองแดงฝังนวโลหะ ,  เหรียญวงรี ๓ เซนติเมตร , เหรียญอสุรินทราหูมหามงคลเลข ๘ และเทพพระราหูทรงครุฑลอยองค์ จะเป็นมหามงคลวัตถุประวัติศาสตร์ที่ประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ พิธีกรรม ฤกษ์งามยามดี เจตนาบริสุทธิ์ และประกอบด้วยมงคลประวัติศาสตร์การไหว้ครู ครอบครูราหู การอธิษฐานจิตพุทธาเทวามังคลาภิเษก โดยเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมอันวิเศษครบทุกภาค และมีชนวนมวลสารนวโลหะศักดิ์สิทธิ์ เป็นประวัติศาสตร์แห่งเทพยดาที่ร่วมรู้เห็น เป็นประวัติศาสตร์แห่งคลื่นมหาชนที่มากมายนับเป็นแสนคนได้รู้เห็น เป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศ พิธียิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ คนมีมากที่สุดในประเทศ ผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมหามงคลวัตถุที่ยิ่งใหญ่ หากมีไว้ประจำตัวประจำตน ประจำบ้าน ประจำที่ทำงาน ก็จะมีพลังแห่งแรงอธิษฐาน มีพลังของความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องให้พ้นจากภยันอันตราย เหตุเภทภัยนานาประการ เป็นประจักษ์พยานที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่า ท่านได้ครอบครอง เพราะท่านได้ร่วมบุญ หรือมีคนมอบให้ด้วยศรัทธาก็จะเป็นมงคลคุ้มครองชีวิตตลอดไปในการเกิดแก่เจ็บตาย แล้วเกิดสิริมงคล โชคลาภ ลาภผลพูนทวี เดชยศอำนาจบารมี เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย มีโชคลาภเงินตรา ประสบความสำเร็จ มีความเจริญ

นับว่าเป็นมหามงคลวัตถุแห่งปี และมีประวัติศาสตร์แห่งการสร้างที่ชัดเจนตลอดกาลตลอดไป อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตจากร้ายกลายดี อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่ท่านปรารถนา ให้เป็นไปตามที่ท่านปรารถนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ... ฟันธงครับ


ข้อมูลโดย

อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ

(โหรฟันธงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)