พันธมิตร
หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัยวัฒน์ 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 เทพพระราหูทรงครุฑ 1 เทพพระเสาร์ทรงพยัคฆ์ (เสือ) 1 แหวนอสุรินทราหู รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 นรสิงห์ 1 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 1 สุดยอดสีผึ้ง 1 พระกำลังแผ่นดิน 1 วัตถุมงคลสายวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 1 บารมีนาคราช ปี 2566 1 แหวนวิรูปักโขนาคราช 1 มหามงคลวัตถุพญานาคราช จัดสร้างโดย พระครูปลัดภุชงค์ , พระมหาสุบิน , รายการทรัพย์แผ่นดิน 1 พระพิฆเนศ 1 ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 1 จตุคามรามเทพ 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 1 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 เหรียญเจ้าสัวอู่ทอง 1 สมเด็จแสนล้าน, สมเด็จแสน 1 พระพุทธชัยมงคล (พระนอน) 1 หลวงปู่ทวด 1 พระลักษมณ์หน้าทอง 1 พระภรตมุนี 1 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 1 พระนเรศวรมหาราช 1 พระเจ้าตากสินมหาราช 1 พระแม่จามเทวี 1 ย่าโม (ท้าวสุรนารี) 1 พระตรีมูรติ 1 พระแม่ลักษมี มหาเทวี 1 วัดแค จ.สุพรรณบุรี 1

เทวดาประจำราศีเกิด / เทวดาประจำวันเกิด

       

       "สัตถา เทวะมนุษย์ สานัง" มนุษย์และเทวดาเกื้อกูลต่อกัน ทุกครั้งที่ทำบุญ อุทิศให้เทวดาประจำตัวคุณ กำลังแห่งบุญเทวดา ประสิทธิ์ประสาทพรชัยอันเป็นมงคล ให้เกิดขึ้นกับคุณ

       ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ทรงได้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้ง ๔ และเทวดาทั้งหลาย มนุษย์ผู้ประกอบกรรมดี ก็จะมีเทวดารักษา และเทวดารักษาตัวตั้งแต่เกิดก็คือ เทวดาประจำวันเกิดนั่นเอง การที่เรารำลึกถึงเทวดารักษาตัว ไม่ถือว่าผิดตามหลักพระพุทธศาสนา หากคุณได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับเทพเทวา กับหมู่เทวดา โดยเฉพาะเทวดารักษาตัว อันหมายถึงคุณที่เกิดในวันไหน ก็จะมีเทวดาประจำวันเป็นเทวดารักษาตัว วิธีการที่จะสื่อสารกับองค์เทพเทวานั้นไม่ยาก เพียงแต่คุณทำคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศลให้องค์เทพเทวา คุณจะได้รับความสุขสวัสดี ความโชคดีตลอดไป ส่วนคนที่ไม่นึกถึงเทวดา ไม่บูชาเทวดา ยามเคราะห์ซ้ำกรรมซัด ไม่มีสิ่งใดช่วยเหลือ


       ความหมายของเทวดาประจำราศีเกิด และเทวดาประจำวันเกิด


       "เทวดาประจำราศีเกิด" คือเทวดาประจำตัวของคุณ อันเกิดจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ โดยใช้วันเกิดปีเกิดคำนวณแบบที่หนึ่ง และใช้วันเกิดปี เวลาเกิดคำนวณเป็นแบบที่สอง ซึ่งแบบที่สองนี้จะตรงมากที่สุด คุณสามารถตรวจสอบหาลัคนาราศีเกิดได้ที่ WWW.THEFUNTONG.COM


       "เทวดาประจำวันเกิด" คือ เทวดาประจำตัวของคุณที่เกิดในวันต่างๆ โดยมีข้อกำหนดของวันทางจันทรคติ คือ วันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ราหู และเกตุ โดยยึดถือว่า คุณที่เกิดในวันใดตามจันทรคติ คือ วันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร ไม่ใช่วันที่เป็นวันที่อันเป็นตัวเลข การเปลี่ยนวันทางจันทรคติ คือจะเปลี่ยนวันเมื่ออาทิตย์ขึ้นของอีกวันหนึ่ง เช่น ถ้าหากคุณเกิดวันอาทิตย์ เวลาตี ๑ ตี ๒ หรือจะเป็นตี ๕ ก็ถือว่ายังเป็นวันอาทิตย์ เว้นเสียแต่ว่าเกิดวันพุธกลางวัน คือเกิดวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๗.๕๙ น. เป็นวันพุธกลางวัน ส่วนวันพุธกลางคืน (วันราหู) เป็นเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๐๕.๕๙ น.


 

       ก็ขอให้ยึดถือกำหนดของการนับวันทางจันทรคติตามนี้ เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการที่จะกำหนดเทวดาประจำวันเกิด ส่วนราศีเกิดนั้น ให้ใช้โปรแกรมตรวจสอบลัคนาราศีเกิดที่ WWW.THEFUNTONG.COM 

       โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค หรือใช้ช่วงของวันที่เกิดตามที่ได้กำหนดมานี้ ก็พอที่จะอนุโลมได้ แต่ที่สุดแล้ว คุณควรจะมีเทวดาประจำลัคนาราศีเกิด อันเกิดจากการตรวจสอบจากวันเดือนปีและเวลาเกิดเรียบร้อยแล้ว ถือว่าตรงที่สุดตามดวงชะตาที่คุณจะได้มีไว้คุ้มครองพิทักษ์รักษา แล้วควรจะมีเทวดาประจำวันเกิดอีก ๑ องค์ เพื่อที่จะได้อุทิศบุญที่คุณได้สร้างทุกครั้งทุกคราถวายท่าน จะได้เป็นมหามงคลเกื้อกูลคุ้มครองกันไปทุกชาติภพ จนว่าคุณจะเบื่อหน่ายต่อโลกีย์วิสัย และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในชาติในภพต่อๆไปหลังจากที่คุณได้บูชาเทวดาประจำวันเกิด และประจำราศีเกิดแล้ว เชื่อมั่นว่า จากนี้จะเกิดปาฏิหาริย์ เกิดความอัศจรรย์กับชีวิตของคุณ จงเชื่อมั่นในการทำคุณงามความดี บุญกุศล ซึ่งบุญนั้นจะติดตามตัวตนคุณไปทุกชาติภพ แล้วจะเป็นเครื่องประกอบที่เกื้อกูลต่อชีวิตของคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ่งที่จะเป็นความมหัศจรรย์ จะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่ได้สร้าง และบุญใหม่ที่ได้กระทำ

 

ข้อมูลโดย 

อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ

โหรฟันธง