เมนูหลัก
 สมาชิก

หมวดหมู่วัตถุมงคล
พระกริ่ง (พระไภษัชยไวฑูรยประภาตถาคต) 1 พระชัย 1 พระรอดหลวงหริภุญชัย รุ่น ปลียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 เทวดาประจำวันเกิด / ราศีเกิด 4 เทพพระราหูทรงครุฑ 1 แหวนอสุรินทราหู รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 แหวนพระนารายณ์ทรงครุฑนาคราช รุ่น บรมเทวาภิเษก ๒๕๖๑ 1 พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ 1 สุดยอดสีผึ้ง ขุนแผนมนตรานาคราช 1 สีผึ้งมหาเศรษฐี สาริกาลิ้นทอง 1 พระกำลังแผ่นดิน 1 ปฏิทินโหร ปี 2563 1 วัตถุมงคลสายวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 1 บารมีนาคราช ปี 2563 1 แหวนวิรูปักโขนาคราช 1 มหามงคลวัตถุพญานาคราช จัดสร้างโดย พระครูปลัดภุชงค์ , พระมหาสุบิน , รายการทรัพย์แผ่นดิน 1 พระพิฆเนศ 1 ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 1 จตุคามรามเทพ 1 เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 1 น้ำเต้าดูดทรัพย์ 1 เหรียญเจ้าสัวอู่ทอง 1 สมเด็จแสนล้าน, สมเด็จแสน 1 พระพุทธชัยมงคล (พระนอน) 1 หลวงปู่ทวด 1 พระลักษมณ์หน้าทอง 1 พระภรตมุนี 1 บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 1 พระนเรศวรมหาราช 1 พระเจ้าตากสินมหาราช 1 พระแม่จามเทวี 1 ย่าโม (ท้าวสุรนารี) 1 พระตรีมูรติ 1 วัดแค จ.สุพรรณบุรี 1

เหรียญพระตรีมูรตินาฏราช เนื้อเงิน (เต็มองค์)

เหรียญพระตรีมูรตินาฏราช เนื้อเงิน (เต็มองค์)

เหรียญพระตรีมูรตินาฏราช เนื้อเงิน (เต็มองค์)
วงรีรูปไข่ ขนาด 
2.5 เซนติเมตร


ด้านหน้า พระตรีมูรติ แบบเต็มองค์

ด้านหลัง เทพพาหนะ มหาเทพทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ ครุฑ โค หงส์ รวมอยู่ในร่างเดียวกัน

จัดสร้างเมื่อปี 2556  โดย อ.ลักษณ์ ราชสีห์

 

พระตรีมูรตินาฏราช มหาเทพผู้ประทานพร เดช อำนาจ บารมี ความรัก ความสามัคคี และความโชคดี มีเมตตามหานิยม และอาจพบรักแท้


รูปทรงองค์พิมพ์

ส่วนของพระเศียร แยกเป็น 3 ระดับ เศียรสูงสุดเป็นเศียรของพระศิวะเจ้า มีเสี้ยวพระจันทร์อยู่บนพระเศียรเป็นปิ่นปักผม เศียรถัดมาเป็นเศียรขององค์พระนารายณ์ มี 1 เศียร มี 1 พระพักตร์ และเศียรถัดมาเป็นเศียรของพระพรหม มี 4 พระพักตร์ คือ ศิวะ พระนารายณ์และพระพรหม อยู่ในองค์เดียวกัน

ส่วนของเทพพาหนะ มหาเทพทั้ง 3 พระองค์ มีเทพพาหนะประจำตัว เทพพาหนะของพระศิวะหรือพระอิศวรนั้น ได้แก่ องค์โค ชื่อ โคนนทิ เทพพาหนะของพระนารายณ์  ได้แก่ ครุฑ และเทพพาหนะของพระพรหม ได้แก่ หงส์

พระตรีมูรติที่ได้จัดสร่าง เสด็จประทับยืนบนครุฑ โค หงส์ รวมอยู่ในร่างเดียวกัน เป็นจินตนาการว่า เมื่อเทพทั้ง 3 พระองค์รวมกัน เทพพาหนะก็รวมอยู่ร่างเดียว


พรจากพระมหาเทพตรีมูรติ (มหาเทพทั้ง 3 พระองค์) คือ

พรจากเทพพระศิวะ เกิดเดช อำนาจ บารมี ยศ ตำแหน่ง โชคลาภ เงินตรา โดยเฉพาะข้าราชการ คนที่มีตำแหน่งผู้บริหารองค์กร หน่วยงาน ทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งหลาย

พรจากพระนารายณ์ ประทานพรให้พ้นจากอุปสรรค ภัยพาล ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลาย ทั้งทุกข์ทางกาย และใจ ก่อให้เกิดความมั่นคงทั้งหลาย ทั้งสิ่งก่อสร้าง ทั้งชีวิตที่กำลังเริ่มต้น เริ่มสร้าง พระนารายณ์ท่านจะให้พร โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสายช่าง วิศวกร

พรจากองค์พระพรหม ประทานพรให้สมหวังในความรัก สมหวังในชีวิตคู่ เหมือนพระพรหมลิขิต จะเจอคู่แท้ มีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความสุขในชีวิต ได้เจอมิตรที่เกื้อกูล ทำให้เกิดรักสามัคคี น้อมนำยินดีให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก และครอบครัว พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกประการ

 

คาถาบูชาขอพร พระตรีมูรตินาฏราช

โอมสาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ...

ข้าแต่องคฤ์พระตรีมูรตินาฏราชอันยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้า ..... (ชื่อ-นามสกุล) ขอกราบสักการะวันทา พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และมนุษย์ทั้งหลายขอพร จากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้

โอม เตสัง อัมหากัง ...

พรใดอันประเสริฐ จงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า

ให้ .......... (อธิษฐานตามที่ปรารถนา)

ตุมหากัง ...

และจงบังเกิด แด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้าทุกพระองค์

ฑีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจะวีสติ ภยันจะ ทวัตติงสะ ฉันมะวุฒติ

โรคัญจะ โสระสะ อุบัดตะวัตรายัญจะ อัชยัญติกะ อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวาโหตุ ยาวะชีวัง พะวิสสะตีติ

 เปรียบเทียบ


 ความคิดเห็น